Click pentru a te abona

Operatorii de turism din Delta Dunării: Scrisoare deschisă pentru Primul Ministru și pentru Ministrul Transporturilor

0 Shares

Update:  Stimati parteneri mass-media, In urma demersurilor efectuate de Asociatia Patronatului in Turismul din Delta Dunarii si Asociatia de Promovare Litoral – Delta Dunarii,va informam ca Ministrul Transporturilor, dl. Ioan Rus, s-a angajat azi sa suspende Ordinul 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic.

De asemenea, dl. Ministru Ioan Rus a promis ca noul ordin ce va reglementa circulatia cu ambarcatiuni de agrement in Delta Dunarii va fi elaborat numai dupa consultarea cu mediul privat si reprezentantii nostri.
Ca atare, va rugam sa ignorati mesajul nostru anterior, transmis astazi cu privire la acest ordin.
Cu consideratie, Adriana Fomenko
Consilier Turism
(adică, documentul publicat în continuare)

Operatorii de turism din deltă, pescarii, localnicii, vorbesc despre blocarea Dunării și despre alte mijloace de protest împotriva deja celebrului Ordin 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic. Documentul pe care-l publicăm în integralitate a ajuns la redacție prin Asociația pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral Delta Dunării. Modul de exprimare, redactarea, adnotările etc. aparțin celor care l-au redactat.

Untitled-3Scrisoare deschisă către Primul Ministru și Ministrul Transporturilor

” Referitor la ORDINUL  Nr. 1.079* din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, dorim sa va aducem la cunostinta urmatoarele :

Intrucat acest ordin creeaza confuzie, nemulțumire, indignare și prejudicii financiare importante locuitorilor și agenților economici cu activitate în Delta Dunarii,

întrucât prin intrarea lui în vigoare  sunt puse  în pericol cu riscul de a fi închise  principalele activități aducătoare de venituri , turismul și pescuitul , dar și aprovizionarea localnicilor din Deltă,

înainte de a discuta  despre  oportunitatea acestuia, cui folosește , care sunt efectele aplicării lui ,

înainte de a discuta despre taxele “nesimțite ” pe care trebuie să le plătească localnicii și operatorii economici din Delta Dunării (impuse de A.N.R prin Ordinul 1514/2014 al ministrului Transporturilor) care folosesc ambarcațiuni de agrement ( bărci de fapt, pentru că, potrivit legislației, toate mijloacele de deplasare pe apă se împart în nave – peste 24 m lungime și peste 12 pasageri capacitate de transport și …. Ambarcațiuni de agrement – restul ….atât ! )  din necesitate nu din LUX,

din necesitate pentru ca ambarcatiunea de agreement este  singurul mijloc de transport din Delta Dunarii ,

inainte de a ajunge la concluzia ca se impune :

 1. Demararea urgenta a demersurilor necesare pentru  abrogarea sau suspendarea aplicari acestuia pana la modificare.
 2. Luarea de masuri de tragere la raspundere a  tuturor celor care au redactat, sustinut, avizat, promovat ,semnat, sau a celor care prin atributiunile de serviciu nu au semnalat imposibilitatea aplicarii lui precum si efectele generate  ,

din incompetenta, interese oculte ce vizeaza subminarea economiei judetului si chiar a economiei nationale in contextul in care Delta Dunarii este unul din pilonii de baza ai promovarii Romaniei in strainatate , interese oculte ce urmaresc stramutarea populatiei din Delta Dunarii,  sau,   urmarind doar interese financiare personale …..

Va propunem sa dezbatem impreuna acest ordin pentru a intelege ce reprezinta , care sunt efectele lui :

Cap. I

Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Prezentul ordin se aplică ambarcaţiunilor de agrement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip şi de modul de propulsie, incluzând şi motovehiculele nautice care sunt utilizate exclusiv în scop recreativ sau comercial, cu excepţia ambarcaţiunilor destinate exclusiv pentru competiţii sportive.

Adica se aplica TUTUROR ambarcatiunilor folosite in Delta Dunarii ????!!!! din necesitate nu pentru LUX ! ( pentru ca toate ambarcatiunile folosite in Delta Dunarii sunt inmatriculate  ca ambarcatiuni de agrement )

(2) Prezentul ordin stabileşte:

a) procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român ….

b) zonele de navigaţie, cerinţele privind inspecţiile şi echipamentele ambarcaţiunilor de agrement utilizate în scop recreativ sau comercial;

c) necesarul de personal certificat pentru ambarcaţiunile de agrement utilizate în scop recreativ sau comercial;

d) condiţiile de avizare pentru operatorii economici care urmează să desfăşoare activităţi de agrement nautic.

Si ce inseamna potrivit  ordinului activitatea de agreement nautic  potrivit ordinului??

Raspunsul, definitia, ni-l da art 2.

Art. 2 – Termenii folosiţi în prezentul ordin au următoarele înţelesuri :

a)     agrement nautic – activităţile cu scop recreativ în interes propriu sau comercial   , efectuate cu ambarcaţiuni de agrement  (agrementul nautic nu inseamna, potrivit definitiei, Ordinului ,  “placere , distractie”-cum este def in Dex, ci toate activitatile in scop comercial desfasurate cu ambarcatiuni de agrement -)  şi/sau echipamente specifice desfăşurate, după cum urmează, în:

zona de agrement nautic – arie delimitată vizibil, formată din suprafaţa de teren situată pe malul unei ape navigabile, destinată amplasării echipamentelor şi ambarcaţiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apă, precum şi luciul de apă adiacent, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;

porturile de agrement/turistice şi sectoarele de ape naţionale navigabile, stabilite de Autoritatea Navală Română, unde se desfăşoară activităţi sportive şi de agrement comercial ( ATENTIE : NU AGREMENT NAUTIC CI “AGREMENT COMERCIAL” )

Adica pe bratul Sulina, Sf Gheorghe, Chilia si mai mult…potrivit art.70  :

“Art. 70 – Ambarcaţiunile de agrement, în funcţie de categoria de proiectare şi dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigaţie indicate mai jos:

a) M/0 – zonă de navigaţie nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

b) M/1 – navigaţia în mări deschise, la distanţe până la 200 Mm faţă de locurile de adăpost, precum şi în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

c) M/2 – navigaţie maritimă, la distanţe până la 50 Mm faţă de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

d) M/3 – navigaţie maritimă la distanţe până la 24 Mm faţă de coastă, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

e) M/4 – navigaţie maritimă în apropierea coastei la distanţe până la 6 Mm, corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite şi în condiţii stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;

f) I – navigaţie pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare categoriei de proiectare D.”

DAR  , potrivit HG 452/ 2003, agrementului nautic este definit :

ART. 2 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) agrement nautic – activităţile cu scop recreativ sau sportiv efectuate cu echipamente specifice şi/sau cuambarcaţiuni de agrement nautic în apele naţionale navigabile;”

Prin definitia data in Ordin se schimba sensul termenului argrement definit intr-un act normativ superior . Motiv de abrogare a ordinului !

. b) ambarcaţiune de agrement – orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, inclusiv motovehiculul nautic;

e) bază nautică – spaţiile cu terenul aferent, destinate:

– depozitării şi păstrării ambarcaţiunilor;

– întreţinerii acestor ambarcaţiuni;

– învăţării şi însuşirii tehnicilor de manevrare şi conducere a ambarcaţiunilor;

– antrenamentelor specifice pentru luarea celor mai adecvate măsuri în cazuri extreme pe timpul navigaţiei etc.;

k) operator economic – persoană juridică, fizică sau asociaţie familială autorizată să desfăşoare activităţi economice

Nu se specifica tipul de activitati  economice si nici exceptiile,  ceea ce inseamna  ca este vorba de orice activitate economica incluzand transportul de persoane, pescuitul sau aprovizionarea cu alimente a localnicilor …..pentru ca toate ambarcatiunile folosite sunt inmatriculate la ambarcatiuni de agrement !

Cap. II….

Cap. III

Înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement

Art. 16 – (1) ANR, prin căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din structura acesteia, acordă şi retrage dreptul de arborare a pavilionului român.

(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:

a) ambarcaţiunilor de agrement deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;

b) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European;

c) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b);

d) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de închiriere/leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European.

Art. 17 – Proprietarii/Operatorii prevăzuţi la art. 16 alin. (2) au obligaţia de a înmatricula ambarcaţiunile de agrement, conform prevederilor prezentului ordin, înainte de a le pune în navigaţie sau în exploatare.

Adica ambarcatiunile inmatriculate legal trebuie reinmatriculate ? De ce ar trebui reinmatriculate niste ambarcatiuni inmatriculate ??

Doar pentru taxe suplimentare ??? Si care sunt enorme, in anumite situatii depasind 60 % din valoarea unor barci !

O Laguna costa 1000 euro ( new) , iar toate taxele necesare  reinmatricularii, avizarii , atestarii, abordarii pavilionului roman costa peste 600 euro !

Cap. IV

Evidenţa ambarcaţiunilor de agrement

Cap. V

Categorii de ambarcaţiuni de agrement şi zone de navigaţie….

Art. 70 – Ambarcaţiunile de agrement, în funcţie de categoria de proiectare şi dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigaţie indicate mai jos:

a) M/0 – zonă de navigaţie nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

b) M/1 – navigaţia în mări deschise, la distanţe până la 200 Mm faţă de locurile de adăpost, precum şi în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

c) M/2 – navigaţie maritimă, la distanţe până la 50 Mm faţă de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

d) M/3 – navigaţie maritimă la distanţe până la 24 Mm faţă de coastă, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

e) M/4 – navigaţie maritimă în apropierea coastei la distanţe până la 6 Mm, corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite şi în condiţii stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;

f) I – navigaţie pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare categoriei de proiectare D.

Cap. VI

Cerinţe privind inspecţiile ambarcaţiunilor de agrement

Art. 71 – Ambarcaţiunile de agrement vor fi supuse următoarelor inspecţii obligatorii:

1. Inspecţia iniţială:

a) se efectuează la înmatriculare/înscrierea în evidenţă a ambarcaţiunii …..

b) în urma inspecţiei iniţiale se vor emite: Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidenţă; Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement valabil 2,5 ani, care va fi însoţit de un inventar al echipamentelor de salvare şi de siguranţă care trebuie să fie la bordul ambarcaţiunii, în conformitate cu zona de navigaţie a ambarcaţiunii, precum şi Permisul de navigaţie pentru ambarcaţiuni de agrement, valabil 5 ani.

……DA la prima vedere s-ar prelungi termenul de inspectie tehnica la 2,5 ani……Dar ……

f) în urma inspecţiei intermediare se va emite Raport de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement, valabil 2,5 ani pentru ambarcaţiunile folosite în scop personal şi un an pentru ambarcaţiunile de agrement folosite în scop commercial  ……

Adica cum toate ambarcatiunile sunt  folosite in Delta Dunarii in scop comercial , toate vor trebui sa faca inspectii anuale !

Adica alte taxe ….. ( prin comparatie un ITP-ul  la un autoturism ,  in functie  de motor costa  120 -180 lei , pt barci este 900 lei …la fel ca pt nave – comparative, autocare fata de autoturisme !!!!

Si 900 lei daca se face in 30 de zile!!!! Daca doriti la urgenta …. 4 zile te costa 1800 lei .

ITP-ul la un autoturism  ti se elibereaza  pe loc, se verifica cu echipamente specifice ( frana , noxe, directie ….) si costa 120 lei , la ambarcatiuni costa 1800 lei in 4 zile si 900 de lei in 30 de zile  si verificarea consta doar in vizualizarea ambarcatiunii de catre un inspector A.N.R, fara teste, fara echipamente , fara nimic,….. doar experienta si privirea….! Adica vad ca ambarcatiunea pluteste . De ce trebuie sa mai platim 200-300 euro annual doar pentru ca cineva sa vina si sa vada ca o ambarcatiune pluteste ????

Da  sa achitam 10 lei pentru taxi de la birou si pana la apa + 10 lei pentru formular, un 30 lei pentru cel care vine si constata ca o ambarcatiune pluteste, total un 50 lei  , ni se pare corect  si o putem face si la 6 luni .

2. Inspecţia de reînnoire a permisului de navigaţie:

a) se efectuează din 5 în 5 ani (± 3 luni);

b) se verifică ………..

3. Inspecţia intermediară:

a) se efectuează la mijlocul perioadei de reînnoire a permisului de navigaţie (± 3 luni) pentru ambarcaţiunile folosite în scop personal şi anual pentru ambarcaţiunile de agrement folosite în scop comercial;

b) se verifică………………..

4. Inspecţia ocazională:

a) la solicitarea proprietarului, când se produc modificări ale datelor tehnice: înlocuirea motorului, modificări constructive;

b) la solicitarea proprietarului, în scopul trecerii ambarcaţiunii de la activităţi de agrement în scop personal la activităţi în scop commercial  ………

Adica trebuie sa platim o noua inspectie desi este valabila ??????????

…………De ce ????

Cap. VII

Cerinţe privind echipamentele ambarcaţiunilor de agrement

 

Cap. VIII

Încadrarea cu personal certificat a ambarcaţiunilor de agrement

Art. 74 – Posesorii certificatelor de conducători de ambarcaţiuni de agrement ce doresc să efectueze activităţi de agrement nautic comercial, pentru transportul unui număr de maximum 12 persoane, pe lângă certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de agrement nautic/sectorului de apă navigabilă destinat agrementului, trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competenţelor necesare organizării şi desfăşurării activităţii de agrement comercial în condiţii de siguranţă.

Curs de specializare efectuat doar de o singura societate ???, pt ca doar ea este acreditata,  Ceronav – care apartine Min Trans !

Sa intelegem ca acest Ordin a fost promovat doar pentru a se finanta activitatea acestei  societati ? Pentru a fi finantate salariile unor apropiati ai Min Transporturilor ?

Pentru a vedea salariile “DECENTE ” ale Directorilor CERONAV , va invitam sa le studiati Declaratiile de Avere !

Art. 75 – (1) Persoanele care au promovat cursul de specializare vor fi supuse unei evaluări de către ANR în vederea emiterii certificatului de atestare.

Si dupa ce fac cursurile, sustin un examen la Ceronav, mai sustin inca un examen la ANR ??? !!!! Adica taxe suplimentare, timp pierdut etc !  Ca sa mai intre niste bani la A.N.R.?

(2) Certificatul de atestare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani şi va fi vizat anual.

Adica formularul este valabil 5 ani , dupa care platesc alte taxe , dar trebuie sa-l vizez anual ! Adica trebuie sa platim anual  !

 Pe baniiiii cui  ????????  Si cat costa ????

Cap. IX

Avizarea activităţii de agrement în scop comercial desfăşurată în zona de agrement nautic sau pe sectoare de ape naţionale navigabile

Nu se vorbeste doar de avizare in sens de avizarea pentru activitati de agreement potrivit HG 452/2003, adica agreement nautic  ci de “Avizarea activităţii de agrement în scop comercial” !!!!!

De aici nu mai este vorba doar de bani, ci  de imposibilitatea avizarii !!!!

Art. 76 – (1) Activitatea de agrement nautic în interes comercial se va organiza în zone de agrement nautic delimitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic sau pe sectoarele apelor naţionale navigabile stabilite de ANR, cu condiţia obţinerii avizului căpităniei portului.    

Ce inseamna obtinerea avizului capitaniei portului ???????????

Trebuie sa  obtinem un astfel de aviz ???? de la fiecare capitanie ?????? de fiecare data cand circulam in zona ei de responsabilitate  sau doar la avizare ???  

Pentru Delta Dunarii ar trebui sa ne avizam la capitania Tulcea, Mahmudia, Sf Gheorghe, Sulina …..???!!!

Acolo unde nu exista capitanie ce se intampla ???

Iar acolo unde exista ce facem in urmatoarea situatie  :

 toate excursiile sau transportul  de pers  ( acel agreement commercial )  se  intampla la aprox aceleasi ore .Daca la o capitanie apar pt avizare 30 de barci  x 10 min ( min pt avizare ) =300 min ADICA 5 H .Ce fac turistii in soare, ploaie in aceasta perioada ??? Asteapta 5 ore ???? 

(2) Se interzice utilizarea pentru agrement nautic în scop comercial a ambarcaţiunilor de agrement care nu sunt înscrise sau înmatriculate în România.

Contravine flagrant Acquis-ului  comunitar ce va atrage declansarea procedurii de  infringement din partea Comisiei Europene !!!!! ATENTIE DOMNILOR DE LA MT !

Art. 77 – Pentru obţinerea avizului, operatorul economic sau prin împuternicit trebuie să depună la căpitănia portului, următoarele:

a) cerere solicitare aviz;

b) certificat constatator în care să fie inclusă activitatea conform codului CAEN;

c) document din care rezultă că este titularul zonei sau contract încheiat cu titularul zonei, însoţit de o schiţă a zonei în care se va desfăşura activitatea de agrement nautic;

Cine poate elibera un astfel de document ???   Nimeni !

d) autorizaţia primăriei privind perimetrul în care se desfăşoară activitatea de agrement nautic din zona de agrement stabilită conform planului urbanistic zonal sau aprobarea administratorului legal al plajei;

Primariile nu detin in patrimoniu senalul navigabil pe care circula ambarcatiunile de agreement ! Nu mai vorbim de “planului urbanistic zonal”, care nu poate avea astfel de zone prevazute !

Cine poate elibera un astfel de document ???      Nimeni !

e) avizul administraţiei căii navigabile pentru delimitare şi modul delimitării zonei;

Cine poate elibera un astfel de document ???      Nimeni!

Rezulta ca nici un operator nu poate fi avizat ! Rezulta ca orice activitate in scop comercial practica in Delta Dunarii este ilegala !

 De la 1.01.2015  orice activitate in scop comercial practica in Delta Dunarii este ilegala!

Acest Ordin ne obliga sa intram cu totul in ilegalitate, iar turistii sa devina “prieteni” si astfel nu vom mai plati nici o taxa la stat. Acesta o fi interesul ????

f) lista ambarcaţiunilor folosite în desfăşurarea acestei activităţi însoţită, după caz, de certificatele de ambarcaţiune de agrement, rapoarte de inspecţie tehnică anuală pentru folosirea ambarcaţiunilor în activitatea de agrement comercial;

g) lista persoanelor care deservesc ambarcaţiunile de agrement;

h) copiile avizelor medicale ale acestora;

i) copii ale certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement;

j) copii ale cărţilor de identitate;

k) certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru desfăşurarea activităţii de agrement comercial.

Art. 78 – Pentru avizarea activităţii de agrement nautic în scop comercial efectuată cu hidrobiciclete şi altele asemenea se vor depune la căpitănia portului documentele prevăzute la art. 77 lit. a) – f).

Art. 79 – (1) Căpitănia portului eliberează aviz, limitat în timp, însoţit de instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic.

(2) Căpitănia portului înscrie avizul într-un registru de evidenţă al avizelor privind operatorul economic, ambarcaţiunile folosite, numărul CAA/CIAA, zona activităţii de agrement.

Cap. X

Dispoziţii finale

Art. 80 – Situaţiile particulare privind ambarcaţiunile de agrement, care nu sunt prevăzute în prezentul ordin, vor fi reglementate prin decizie a directorului general al ANR.

Nu cumva se dau ORDINE de Ministru, lasandu-se portite  pt a se favoriza spaga pentru functionarii publici si Santajul pt agenti economici ?????

Art. 81 – (1) Pentru orice operaţiune, documentele reglementate în prezentul ordin vor fi depuse de solicitant în original, în copie legalizată sau copie vizată pentru conformitate “conform cu originalul”. 

ADICA ALTE COSTURI suplimentare fata de taxele cerute de A.N.R.

 pentru 1  ambarcatiuni si 1 conducator

 50 LEI X 11 documente =550 lei platiti la notariat + 50 lei Orc = 600 lei

Pentru fiecare ambarcatiune suplimentara si fiecare barcagiu  200 lei / pers.

Art. 82 – Prin decizie a directorului general al ANR se stabilesc:

l) forma şi conţinutul Certificatului de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului ambarcaţiunii de agrement ce desfăşoară activităţi de agrement comercial.

Art. 84 – La solicitarea proprietarului orice ambarcaţiune de agrement având lungimea cuprinsă între 2,50 m şi 7,00 m, indiferent de modul de propulsie, poate obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi va fi înmatriculată sau luată în evidenţă în condiţiile prezentului ordin.

Art. 85 – Actele de naţionalitate emise ambarcaţiunilor de agrement până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015. Pentru preschimbarea actelor de naţionalitate ale ambarcaţiunilor de agrement existente în registre, ca urmare a schimbării formularului, până la data de 31 decembrie 2015, proprietarul/operatorul va achita doar preţul imprimatului.

Ce darnici sunt cei de la Min Transporturilor !!!  Dar doar pentru “preschimbarea actelor de naţionalitate ale ambarcaţiunilor”, pentru inspectii tehnice, pentru dreptul de arborare al steagului, pentru examene, pentru atestari, pentru avizari de activitati economice care inseamna cateva sute de euro ????

Aceste taxe se vor solicita !!!!

Art. 86 – Ambarcaţiunile de agrement înscrise în registrul de evidenţă, pentru care au fost emise documente de evidenţă, pot naviga în afara apelor naţionale navigabile cu respectarea zonei de navigaţie înscrise în documentele ambarcaţiunii, după înmatriculare.

Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova, In sedinta publica din Sala Mihail Kogalniceanu a CJ Tulcea, de fata cu presa a promis ca nu va permite aplicarea unui  astfel de ordin pana nu va fi modificat dupa consultarea celor direct afectati !!!!!  Sii……s-a dovedit a fi un mare mincinos !

Orice modificare privind datele care au stat la baza avizării acestei activităţi va fi adusă la cunoştinţa căpităniei şi va necesita o nouă avizare.

Adica plecarea unui conducator de ambarcatiune, imbolnarirea acestuia , necesitatea inlocuirii lui  sau inlocuirea unei elice etc …..impune o noua avizare !!!! Si pana vom fi avizati ( nu vorbim doar de costuri ) suntem in ilegalitate ?????

Tariful privind operaţiunea de avizare a activităţii de agrement nautic în scop comercial a fost achitat cu chitanţa nr. …………../………………………..

INSTRUCŢIUNI

privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei

1. Activitatea de agrement nautic se va desfăşura numai în zonele de agrement nautic, în perimetre delimitate ca spaţii pentru agrement sau pe sectoarele stabilite ( adica cele mentionate la art 70 ), cu ambarcaţiunile de agrement prezentate în tabelul nominal şi care corespund tehnic cu datele înscrise în raportul de inspecţie.

2. Conducătorul ambarcaţiunii de agrement care tractează mijloace plutitoare, schi etc., precum şi cel al ambarcaţiunii de intervenţie trebuie să posede pe lângă certificatul de conducător şi certificat de atestare.

3. Ambarcaţiunile de agrement nautic propulsate cu motor şi/sau cu vele vor fi conduse de posesori ai certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiuni de agrement corespunzătoare, chiar dacă conducătorul este persoană care a închiriat ambarcaţiunea respectivă.

5. Titularul zonei de agrement nautic are obligaţia să amplaseze şi să menţină în bună stare balizajul culoarului de intrare/ieşire în/din zona în care se execută activităţi de agrement nautic şi să urmărească respectarea limitelor perimetrului destinat navigaţiei. Zona de agrement nautic va fi prevăzută cu panouri de atenţionare care vor purta inscripţia “Zonă de agrement nautic”.

8. 9. Titularul zonei de agrement nautic trebuie să aibă în vedere următoarele:

– suspendarea activităţilor de agrement nautic în condiţii meteorologice nefavorabile, titularul/responsabilul zonei fiind obligat să semnalizeze imediat participanţilor retragerea din zona de agrement până când condiţiile meteorologice de desfăşurare vor fi prielnice;;

pentru intrarea/ieşirea ambarcaţiunilor de agrement nautic se va utiliza un culoar cu o deschidere (lăţime) către larg de 15 m în cazul ambarcaţiunilor cu motor şi 10 m pentru ambarcaţiunile fără motor. Culoarul va fi balizat corespunzător, având o lungime ce va depăşi cu cel puţin 30 m balizele pentru înotători. Balizele culoarului vor fi de culoare roşie sau portocalie, cu un diametru de minimum 25 – 30 cm, iar la extremitatea dinspre larg de minimum 40 – 50 cm;

Imposibil de aplicat pt ca se va bloca senalul navigabil !!!!  30 m malul drept +30 malul stag = 60 m , cand Dunarea are in anumite locuri 80-100 m latime .

Pe unde vor mai trece navele maritime, navele de croaziera , navele de marfa ????

Dar transporturile agabaritice de la transportul naval   ?????

– dreptul de folosinţă a culoarelor de lansare la apă va fi liber persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de agrement nautic în scop personal;

Tinand cont de cele prezentate , concluzia este una singura .

Acest Ordin nu poate fi pus in practica, intrucat nimeni nu poate fi avizat –desi toti agentii economici , dar si toti localnicii ar trebui sa-l respecte . Aplicarea lui ,de fapt existenta lui vizeaza subminarea economiei  nationale prin inchiderea tuturor activitatilor economice din zona ( turism, pescuit, etc) stramutarea populatiei din Delta Dunarii  ( imposibilitatea producerii de venituri pt asigararea traiului zilnic, dar si imposibilitatea asigurarii hranei ) – incalcarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor etc ….

Se impune  : 

1.         Demararea urgenta a demersurilor necesare pentru abrogarea sau  suspendarea aplicarii acestuia pana la modificare. Si URGENT deaorece azi, orice activitate economica din Delta Dunarii desfasurata cu ambarcatiuni de agreement  este ILEGALA !

2.         Luarea de masuri de tragere la raspundere a  tuturor celor care au redactat, sustinut, avizat, promovat ,semnat, sau a celor care prin atributiunile de serviciu nu au semnalat imposibilitatea aplicarii lui precum si efectele generate  ,

 din incompetenta, interese oculte ce vizeaza subminarea economiei judetului si chiar a economiei nationale in contextul in care Delta Dunarii este unul din pilonii de baza ai promovarii Romaniei in strainatate , interese oculte ce urmaresc stramutarea populatiei din Delta Dunarii ,

 sau   urmarind doar interese financiare personale ….

Apar intrebari  :

 1. Care este oportunitatea aparitiei acestui ordin ?
 2. Care este justificarea promovarii lui ?
 3. Cine sunt beneficiarii lui directi , dar mai ales indirecti  ????

Un raspuns correct sau logic  ar fi : “siguranta pasagerilor” si starpirea  “evaziunii fiscale” , inbunatirea gradului de confort si siguranta al turistului  in aceste sectoare economice din Delta Dunarii .

Pt “siguranta pasagerilor” plecam de la o singura intrebare : “Cate accidente navale  s-au inregistrat in ultimi x ani ( 1,2,3..7) unde vinovati au fost cei care au desfasurat legal –declarat , autorizat , activitati economice, adica agreement commercial  in Delta Dunarii ”

Raspuns : NICI UNUL !!!!!

Pt starpirea  “evaziunii fiscale”  , va rezolva acest ordin aceste probleme ????

Raspuns : NU ! Ba din contra va fi incurajata aceasta practica pt ca vom fi obligati sa declaram turistii “prieteni ” si astfel nu vom mai plati nici o taxa !!!!

 1. Cine sunt beneficiarii lui directi , dar mai ales indirecti  ?

Raspuns : singurii beneficiari ar putea fi cei care incaseaza taxe suplimentare  : Ceronav , ANR si atat sau ….??? !

In nici un caz localnicii, operatorii economici legali sau turistii care vor vizita Delta Dunarii

Daca cele trei  intrebari nu au  un alt raspuns decat cel pe care noi l-am gasit , nu cumva exista alte motivatii pt promovarea unui astfel de ordin????

1.Interese financiare personale pentru beneficiarii directi ai taxelor  .

Sau

Interese directe de subminare a economiei nationale   :

–        Prin scoaterea Deltei Dunarii din circuitul turistic

–        Prin obligarea populatiei din Delta Dunarii sa paraseasca aceasta zona  -stramutare !!!!

Solicitam de asemenea modificarea urgenta a Ordinului 1514 / 2014 emis tot de ministrul transporturilor in sensul aplicarii unor reduceri semnificative pentru ambarcatiunile de agrement folosite in scop economic in Delta Dunarii .

In motivarea acestei solicitari va prezentam urmatoarele argumente:

1.Ambarcatiunile de agrement sunt folosite in Delta Dunarii nu pentru LUX , ci din necesitate! Sunt  singurele mijloace de transport!      

2. Nu se respecta o proportie intre taxele impuse pentru NAVE , care beneficiaza  de capacitati de transport marfuri si persoane incomparabile cu cele ale unei ambarcatiuni de agrement “folosite in acelasi scop-economic ” !

Prin comparatie :

Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru nave maritime angajate în voiaje interne se taxeaza cu min 100 de euro , max 350 euro –in functie de tonaj, in timp ce  o ambarcatiune de agrement se taxeaza cu 200 euro !!!     Adica mai mult decat o nava ! “

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Îmi place

Un Raspuns la Operatorii de turism din Delta Dunării: Scrisoare deschisă pentru Primul Ministru și pentru Ministrul Transporturilor

 1. doru 19 mai 2015 at 21:11

  Ce s-a mai intamplat cu acest ordin pana la urma? A fost abrogat sau se merge in continuare pe taxarea prostilor???

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com