Click pentru a trimite e-mail

Concurs – Anunţ public primăria comunei Greci

0 Shares

PRIMĂRIA COMUNEI GRECI – JUDEŢUL TULCEA

Anunţa ca la data de 06-08.08. 2014, orele 11,00, organizează la sediul sau din com. Greci, concurs in vederea ocupării urmatoarelor posturi din cadrul aparatului propriu al Primarului com. Greci, jud. Tulcea:

Primaria-Greci -1 post INSPECTOR Clasa I, Grad debutant,  post funcţionar public de execuţie vacant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

Proba scrisa 06.08.2014, orele 11,00.

Interviul : 08.08.2014, orele 11,00.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– absolvent studii superioare: asistenta sociala/administratie publica/psihologie/ sociologie/ juridice/ economice;

– cunoştinţe operare pe calculator: Internet, Microsoft Office, Windows: nivel BINE.

Bibliografie :

– Legea nr. 292/2011-privind  asistenta sociala- M.O. nr.905/20.12.2011 ;

– Legea nr. 4l6/200l – privind venitul minim garantat, modificata si completata (OUG nr. 124/2011, modificată şi completată conform Legii nr. 166/09.10.2012 si O.U.G. nr. 42/15.05.2013);

– H.G. nr. 50/2011- privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 416/2001 a venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ( H.G. nr. 778/2013);

-Legea nr.448/2006-legea privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ( OUG nr. 84/2010, aprobata prin Legea nr. 136/2012;

-H.G. nr.268/2007- aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 cu modificările şi completările ulterioare ( H.G. nr.89/2010);

-Legea nr.63/1993-privind alocatiile de stat pentru copii, modificata si republicata M.O. nr.145/28.02.2007;

– Legea nr. 277/20l0- privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, cu modificările si completările ulterioare ( OUG 42/2013; H.G. nr. 778/2013) si a H.G. nr. 38/2011- privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 277/2010;

– Legea nr.272/2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare ( Legea  nr. 257/2013);

-H.G. nr.323/2007-privind planul national de actiune in prevenirea abandonului copilului de catre familie, M.O. nr.267/20.04.2007;

-Ordinul ANPDC nr.286/2006-privind aprobarea Planului de servicii si Planul individualizat de protectie, M.O. nr.656/28.07.2006;

– O.U.G nr. 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in sezonul rece, modificata prin O.U.G. nr. 27/2013;

– H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 (modificata prin H.G. nr. 778/2013);

-Legea 215/2001*-legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 188/1999*-statutul functionarilor publici cu modif. Si completarile ulterioare;

-Legea 7/2004-codul de conduita al functionarilor publici M.O.157/2004 .

-1 post INSPECTOR Clasa I, Grad debutant,  post funcţionar public de execuţie vacant in cadrul compartimentului de ACHIZIŢII PUBLICE SI PROGRAME DIN FONDURI EXTERNE

Proba scrisa 06.08.2014, orele 11,00.

Interviul : 08.08.2014, orele 11,00.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– absolvent studii superioare de specialitate: administratie publica/juridice/economice;

– cunoştinţe operare pe calculator: Internet, Microsoft Office, Windows: nivel BINE.

Bibliografie :

– O.U.G. nr.34/2006-privind achizitiile publice cu modificarile şi completările ulterioare;

-H.G. 925/2006-norme de aplicare OUG 34/2006 cu modif. ulterioare;

-H.G. 1660/2006-privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la achiziţiile publice prin mijloace electronice;

-Ordin ANRMAP nr. 107/2009 – Regulamentul privind supravegherea a achizitiilor publice;

-O.U.G. nr.54/2006- privind concesionarea bunurilor proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale (M.O. 618/2006);

-Legea 215/2001*-legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare(Legea 286/2006-M.O.621/2006) .

-Legea 188/1999*-statutul functionarilor publici cu modif. Si completarile ulterioare-(M.O.251/2004 ; Legea 251/2006-M.O.574/2006) ;

-Legea 7/2004-codul de conduita al functionarilor publici M.O.157/2004 ;

-1 post INSPECTOR Clasa I, Grad debutant,  post funcţionar public de execuţie vacant in cadrul compartimentului de CADASTRU SI AGRICULTURA

Proba scrisa 06.08.2014, orele 11,00.

Interviul : 08.08.2014, orele 11,00.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– absolvent studii superioare cadastru si geodezie/geografie/agricultura/silvicultura/administratie publica;

– cunoştinţe operare pe calculator: Internet, Microsoft Office, Windows: nivel BINE.

Bibliografie :

-Legea 7/1996*-cadastru si publicitate imobiliara  M.O.201/2006;

-Legea nr.50/1991-legea autorizării construcţiilor, cu modificările si completările ulterioare -M.O.933/2004

–   O.G. nr. 28/2008  -privind registrele agricole, modificata si completata prin Legea nr. 98/2009 ;

-H.G. nr.1831/2005- Reg.Agr. (2001-2006) M.O-1193/2005 ;

-H.G. nr.661/2001-eliberare certificat de producător M.O- 436/2001- modif. Prin Legea nr.365/2006- M.O -820/2006;

-Legea 18/1991*-legea fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare (M.O. 60/1992; Legea 169/1997-M.O.299/1997; Legea 1/2000-M.O.8/2000; Legea 247/2005- M.O.653/2005;

-H.G. nr.890/2005-regulament de aplicare a legii fondului funciar M.O.732/2005;

-Legea nr. 165/2013- privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire;

-Legea nr. 213/2008- privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 215/2001*-legea administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 188/1999*-statutul funcţionarilor publici cu modif. si completările ulterioare;

-Legea 7/2004-codul de conduita al funcţionarilor publici M.O.157/2004 ;

Candidaţii vor depune la sediul Primăriei Greci, pana la data de: 30.07.2014, orele 16,00, un dosar care va cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 , cu modificarile si completările ulterioare.

Candidaţii a căror dosare nu au fost selectate de comisia de concurs nu pot susţine proba scrisa si interviul.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Îmi place

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com