Click pentru a te abona

Vasile Gudu,Deputat PNL: Importanţa Integrării Dobrogei în Statul Român Modern

0 Shares

“Dobrogea, această parte de ţară românească, înzestrată cu frumuseţi inegalabile, are şi o istorie fascinantă.

Într-adevăr, pe spaţiul îngust cuprins între Dunăre şi Mare au alternat epoci de strălucită civilizaţie cu vremurile de restrişte ale năvălirilor pustiitoare, s-au refăcut din cenuşă aşezări  omeneşti, s-au întrepătruns valori culturale şi s-a probat capacitatea poporului român de a supravieţui în vatra străbună.

Dobrogea a fost spaţiul unei continue sinteze etnice româneşti si se cuvine aducerea unui omagiu generaţiei care, cu mulţi ani în urmă, a împlinit  năzuinţa de  unire a acestui ţinut cu România, la 14 Noiembrie 1878.

Înaintea războiului din 1877-1878,  prin Dobrogea circulau liste de subscripţii  pentru unirea cu România, iar în timpul războiului, sub diverse forme, românii dobrogeni – ca si alţi etnici –   şi-au adus contribuţia la succesul operaţiunilor militare antiotomane.

Angajându-se cu toate forţele în războiul antiotoman, poporul român şi-a cucerit independenţa prin jertfele date la Plevna, Rahova, Smârdan, Vidin şi în alte bătălii, ca şi prin întregul său efort material şi uman cu care a contribuit la înfrângerea Imperiului Otoman. Părtaşă la aceste jertfe si eforturi a fost şi populaţia Dobrogei, nevoită să îndure silniciile unei stăpâniri care se zbătea să-şi prelungească prin forţă  agonia.

În ajunul războiului ruso-româno-turc din 1877-1878 prinţul Carol şi Guvernul de la Bucureşti nu-şi puteau stabili in mod expres obiectivul unirii Dobrogei cu România. Unirea s-a înfăptuit totuşi în chip firesc şi în mod fericit, dar bucuria nu putea fi întreagă atâta vreme cât, pe de altă parte, ţării îi erau răpite cele trei judeţe din sudul Basarabiei – Cahul, Bolgrad şi Ismail.

Tratatul de la Berlin semnat la 1/13 Iulie 1878 consfinţea independenţa României, dar o condiţiona de cedarea teritoriului pretins de Rusia. Prin articolul 46 se atribuiau României: Insula Şerpilor, Sangeacul Tulcea cuprinzând districtele: ,,Kilia‘’ (Chilia); Sulina; ,,Mahmudie‘’ (Mahmudia); Isaccea; Tulcea; Măcin; Babadag; Hârşova; ,,Kiustenge‘’ (Constanţa); Medgidia, precum  şi ţinutul situat la sudul Dobrogei.

În şedinţa din 27 Ianuarie 1878 Adunarea Deputaţilor era din nou informată despre existenţa unor cereri ale dobrogenilor  de a se uni cu România. Luând in calcul evoluţia relaţiilor româno-ruse şi anticipând mersul evenimentelor, guvernul român trimitea în Dobrogea, la începutul anului 1878, două comisii – una militară şi alta civilă, în scopul unei temeinice documentări privind regimul politic şi juridic, serviciile publice, instituţiile, starea generală şi nevoile imediate ale populaţiei.

Lunga aşteptare a populaţiei dobrogene a încetat la 14 Noiembrie 1878 – în marea zi a unirii efective a Dobrogei cu România. În acea zi principele Carol a lansat din Brăila ,,Proclamaţia către dobrogeni‘’ şi ,,înaltul ordin de zi către armată’’, iar primele unităţi militare au trecut Dunărea pe la Brăila şi Galaţi, fiind întâmpinate peste tot în Dobrogea cu o imensă bucurie. Prinţul Carol a ţinut să pună şi el piciorul pe pământul Dobrogei în ziua istorică de 14 Noiembrie 1878; trecând Dunărea cu o şalupă de la Brăila la Ghecet, a asistat împreună cu I.C . Brătianu la serviciul divin oficiat de învăţatul Vlădică Melhisedec .

Unirea Dobrogei cu România la 1878 reprezintă, după unirea Moldovei  cu Ţara Românească la 1859, o nouă şi importantă etapă în procesul formării statului naţional unitar român, proces încheiat  prin Marea Unire din 1918. Integrarea Dobrogei în regatul României a sporit importanţa provinciei, deoarece asigura ieşirea la mare a statului român. Dobrogea aducea României în primul rând o faţadă maritimă în lungime de 240 Km, revelându-şi menirea de poartă a spaţiului românesc  spre mările şi oceanele lumii. Se construieşte podul de la Cernavodă pentru asigurarea legăturii feroviare directe cu restul ţării, iar oraşul Constanţa devine principalul port la Marea Neagră. Pentru dobrogeni unirea a însemnat conectarea la noile exigenţe ale epocii, o deschidere spre progres şi civilizaţie.  Statul român a aplicat o politică largă, înţelegătoare, de stimulare a activităţii populaţiei dobrogene, indiferent de naţionalitate. Roadele acesteia s-au concretizat în sporirea numerică a populaţiei, a cărei viaţă şi activitate se aflau sub semnul ordinii şi legalităţii.

În cinstea eroilor căzuţi în războiul  de independenţă şi pentru imortalizarea momentului istoric al unirii Dobrogei cu România, au fost ridicate monumente în numeroase localităţi dobrogene. ,,Monumentul Reanexării‘’ înălţat pe promontoriul ce domină oraşul de la porţile Dunării, este nu numai o preţioasă podoabă a Tulcei ci şi o mărturie a sentimentelor patriotice de care erau animaţi dobrogenii în secolul trecut.

Cele doua deziderate ale românilor, împlinite în urma războiului de independenţă (1877-1878) şi consfinţirea pe plan internaţional prin Tratatul de Pace de la Berlin, aveau să se materializeze prin faptul că Dobrogea, inclusiv actualul teritoriu al judeţului Tulcea, se va reîntregi cu întregul de unde fusese rupt cu mult timp în urmă.

Din 1 Aprilie 1914, Dobrogea se va integra total în sistemul de administraţie ce funcţiona pe întreg teritoriul statului românesc.

Azi , 14 noiembrie 2017, se împlinesc 139 de ani de la unirea  Dobrogei cu România. Dragi tulceni, locuitori ai vechii capitale ai Dobrogei, este datoria noastră să păstrăm spiritul viu de sacrificiu şi onoare a străbunilor  noştrii care au reuşit să înfaptuiască această unire.

La mulţi ani Dobrogea ! La mulţi ani dobrogeni !”

Vasile Gudu, Deputat PNL Tulcea, declarație politică.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com