Click pentru a te abona

ONU continuă demersurile pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de fete și femei, pentru tineri şi pentru persoanele cu dizabilităţi

Obţinerea unui salariu egal este o piatră fundamentală în privinţa egalităţii de gen şi a drepturilor omului. Pentru atingerea acestui scop este nevoie de efortul întregii comunităţi internaţionale, fiind încă multe etape de parcurs în acest sens. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv Organizaţia subsidiară a femeilor şi Organizaţia Internaţională a Muncii, invită statele membre şi societatea civilă, organizaţiile de femei, asociaţiile locale şi grupurile feministe, precum şi organizaţiile angajatorilor, lucrătorilor şi din domeniul afacerilor, să promoveze plata egală pentru munca de valoare egală şi să confere drepturi economice corespunzătoare femeilor şi fetelor.


În majoritatea regiunilor, femeile sunt plătite mai puţin decât bărbaţii, fiind vorba de o diferenţă de salarizare de circa 23% la nivel global. Egalitatea de gen şi incluziunea în muncă a femeilor şi fetelor continuă să fie îngreunate din cauza persistenţei relaţiilor inegale de putere, structurale şi istorice, între femei şi bărbaţi, a sărăciei, a inegalităţilor şi a dezavantajelor privind accesul la resurse şi la oportunităţi. S-au făcut progrese pentru reducerea acestei diferenţe, însă destul de limitate. Chiar dacă au fost făcute demersuri extinse pentru realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi, în practică gradul de aplicabilitate este destul de redus.

Pentru reducerea acestei diferenţe de salarizare, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă răspund nevoii de obţinere a egalităţii de gen şi a nivelului de angajare în muncă pentru toate femeile şi fetele. Mai mult, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă promovează munca decentă şi creşterea economică prin obţinerea unui loc de muncă productiv şi cu normă întreagă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, inclusiv pentru tineri şi pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi o remuneraţie echitabilă pentru munca prestată.

Cu prilejul primei zile internaţionale a salarizării echitabile şi pe fondul măsurilor de combatere a pandemiei de coronavirus, Coaliţia Internaţională pentru Salarizare Echitabilă găzduieşte virtual Apelul la acţiune pentru a încuraja toţi actorii de pe piaţa muncii să implementeze paşii necesari pentru a se asigura că salarizarea echitabilă este în centrul eforturilor de redresare la nivel mondial.

Deputat Mirela Furtună

Comisia pentru politică externă


CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com