Click pentru a te abona

Jandarmeria Tulcea face recrutări pentru înscriere în instituţiile militare de învăţământ

0 Shares

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea selecţionează candidaţi pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017, astfel:

Untitled-2

Pentru anul de învăţământ 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., după cum urmează: 

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”:

–        50 locuri din care 1 loc beneficiar I.G.Av. alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Jandarmi, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă ,,Ordine şi siguranţă publică”, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 3 ani – (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

–        5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, învăţământ cu frecvenţă redusă (personal M.A.I. – subofiţeri, maiştri militari), durata studiilor 3 ani;

–        5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, domeniul de licenţă ,,Drept”, programul de studii universitare de licenţă ,,Drept”, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani;

–        100 locuri cu taxă alocate personalului M.A.I. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, domeniul de licenţă ,,Drept”, programul de studii universitare de licenţă ,,Drept”, învăţământ la distanţă, durata studiilor 4 ani;

–        100 locuri cu taxă alocate personalului civil la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, programul de studii universitare de licenţă ,,Administraţie publică”, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 3 ani;

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

–        174 locuri alocate Jandarmeriei Române, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi);

–        6 locuri alocate S.P.P.

Untitled-1

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi).

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I. locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

 • ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (OFIŢERI) – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 97 locuri 
 • Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specialitatea militară ,,Logistică”, durata studiilor 3 ani – 2 locuri;
  • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I., astfel:
   •  Facultatea de Ştiinţe militare, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”6 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Managementul organizaţiei”, specialitatea militară ,,Artilerie şi rachete”, durata studiilor 3 ani – 2 locuri;

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Managementul organizaţiei”, specialitatea militară ,,Auto”, durata studiilor 3 ani – 1 loc;

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Managementul sistemelor de comunicaţii militare”, specialitatea militară ,,Comunicaţii şi informatică”, durata studiilor 3 ani – 3 locuri;

 • Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”12 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Management economico-financiar”, specialitatea militară ,,Finanţe – contabilitate”, durata studiilor 3 ani – 12 locuri;

 • Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”4 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Administraţie publică”, specialitatea militară ,,Intendenţă”, durata studiilor 3 ani – 4 locuri;

 • Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I., astfel:
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă ,,Inginerie de armament, rachete şi muniţii”7 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”, durata studiilor 4 ani – 2 locuri;

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Materiale energetice şi apărare CBRN”, durata studiilor 4 ani – 5 locuri;

 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă ,,Inginerie genistică”4 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă ,,Ingineria autovehiculelor”4 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Blindate, automobile şi tractoare”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă ,,Inginerie civilă”2 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Construcţii şi fortificaţii”, durata studiilor 4 ani – 2 locuri;

 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă ,,Inginerie geodezică”4 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 • Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licenţă ,,Inginerie electronica şi telecomunicaţii” – 8 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Echipamente şi sisteme electronice militare”, durata studiilor 4 ani – 5 locuri;

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Comunicaţii pentru apărare şi securitate”, durata studiilor 4 ani – 3 locuri;

 • Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licenţă ,,Inginerie sistemelor”5 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare”, durata studiilor 4 ani – 5 locuri;

 • Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licenţă ,,Calculatoare şi tehnologia informaţiei”4 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi Securitate naţională”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 • Institutul Medico-Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), domeniul de licenţă ,,Sănătate”, programul de studii universitare de licenţă ,,Medicină generală”, durata studiilor 6 ani;
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate M.A.I. (IGAv), astfel:
 • Facultatea de Management Aeronautic, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”12 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Management în aviaţie”, specialitatea militară ,,Aviaţie piloţi”, durata studiilor 3 ani – 10 locuri;

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Managementul traficului aerian”, specialitatea militară ,,Controlor traffic aerian”, durata studiilor 3 ani – 2 locuri;

 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Facultatea de Inginerie Marină, 4 locuri alocate M.A.I., astfel:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Inginerie marină”, specialitatea militară ,,Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 14 locuri alocate M.A.I., astfel:
 • Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”9 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Psihologie – Informaţii”, durata studiilor 3 ani – 9 locuri;

 • Facultatea de Studii de Intelligence, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”5 locuri:

–        programul de studii universitare de licenţă ,,Studii de Securitate şi informaţii”, durata studiilor 3 ani – 5 locuri;

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (OFIŢERI) – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 20 locuri

 • Academia Tehnică Militară Bucureşti20 locuri alocate M.A.I., astfel:

–        domeniul de studii universitare de master ,,Inginerie de armament, rachete şi muniţii”, programul de studii ,,Inginerie pentru sisteme mecanice special de apărare şi Securitate” – 3 locuri;

–        domeniul de studii universitare de master ,,Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, programul de studii ,,Ingineria sistemelor de comunicaţii şi Securitate naţională” – 5 locuri;

–        domeniul de studii universitare de master ,,Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, programul de studii ,,Securitatea tehnologiei informaţiei” – 12 locuri;

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (MAIŞTRI MILITARI) – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, DURATA STUDIILOR: 2 ANI – 26 locuri

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

–        2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;

–        2 locuri – Auto;

–        1 loc – Geniu;

–        1 loc – Construcţii;

–        2 locuri – Tehnică de comunicaţii;

–        2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;

–        2 locuri – Intendenţă;

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – 14 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

–        2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;

–        4 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;

–        2 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;

–        6 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale;

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidaţii, conform ofertei educaţionale.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la alte instituţii de învăţământ pe locurile MAI sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul management resurse umane şi organizare structurală din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, telefon 0240/534012, interior 24407 / 24535,  zilnic de  luni – vineri, între orele 08.00-16.00.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Îmi place

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com