Click pentru a te abona

Guvernul PNL a adoptat, miercuri seara, Hotarârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

163 Shares

Prezentam în continuare textul integral al hotarârii si al anexelor.

HOTARÂRE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Tinând cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, precum si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, cu modificarile ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, având în vedere faptul ca evaluarea realizata în baza factorilor de risc prevazuti la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, indica necesitatea mentinerii unui raspuns amplificat la situatia de urgenta determinata de raspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat ‘Analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020’, întocmit la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei, tinând seama de propunerile cuprinse în Hotarârea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 35 din 15 iulie 2020 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 3, art. 4, art. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare

Guvernul României adopta prezenta hotarâre

Art. 1 – Începând cu data de 17 iulie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe întreg teritoriul tarii, instituita prin Hotarârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobata cu modificari si completari prin Hotarârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si prelungita prin Hotarârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 – Pe durata prevazuta la art. 1 masurile de prevenire si control al infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun în aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta sunt prevazute în:

 1. a) anexa nr. 1 – ‘Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns’;
 2. b) anexa nr. 2 – ‘Masura pentru asigurarea rezilientei comunitatilor’;
 3. c) anexa nr. 3 – ‘Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc’.

Art. 3 – În aplicarea dispozitiilor art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 557/216 privind managementul tipurilor de risc, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sanatatii, prin ordin al comandantului actiunii, masurile necesare prevenirii si combaterii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul actiunilor de raspuns la nivel national.

Art. 4 – Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor prevazute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare.

Art. 5 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6 – Actele emise pentru punerea în executare a Hotarârii Guvernului nr. 394/2020, aprobata cu modificari si completari prin Hotarârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotarârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, îsi mentin aplicabilitatea în masura în care dispozitiile acestora nu contravin masurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

ANEXA 1 Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns

Art. 1 – În conditiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Coordonarea operationala a serviciilor publice de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, în conditiile art. 54 si 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, cu modificarile ulterioare;
 2. Coordonarea operationala a politiei locale, în conditiile art. 50 – 52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 2 – În conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii centrelor rezidentiale de îngrijire si asistenta a persoanelor vârstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidential îsi organizeaza programul în functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor în vigoare privind legislatia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

Art. 3 – În conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabileste desfasurarea în regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara, precum si a activitatii Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

Art. 4 – (1) Masura prevazuta la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de catre unitatile teritoriale pentru situatii de urgenta, respectiv de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta.

(2) Masura prevazuta la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de catre Politia Româna, prin inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

(3) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(4) Masura prevazuta la art. 3 se pune în aplicare de catre institutiile la nivelul carora sunt organizate centrele operative pentru situatii de urgenta, respectiv centrele de coordonare si conducere a interventiei. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA 2 Masura pentru asigurarea rezilientei comunitatilor

Art. 1 – În conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, se stabileste urmatoarea masura:

 1. În spatiile publice închise, spatiile comerciale, mijloacele de transport în comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 2 – Respectarea aplicarii masurii prevazuta la art. 1 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA 3 Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Pentru prevenirea raspândirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spatii deschise, precum si a întrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment în spatii închise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit pct. 2 – 11.
 2. Activitatile de pregatire fizica în cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfasurate numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 3. Competitiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfasura pe teritoriul României fara spectatori, numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 4. În conditiile pct. 2, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitatile de pregatire fizica în spatii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare între participanti, astfel încât sa se asigure minimum 7 mp/persoana.
 5. Prevederile pct. 2-4 nu se aplica în cazul sporturilor de contact.
 6. Activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, studiourilor de productie de film si audiovizual, precum si evenimentele culturale în aer liber pot fi desfasurate în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 7. În conditiile pct. 6, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleasi familii, iar organizarea si desfasurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie.
 8. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara în interiorul si/sau în afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 9. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate în aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.
 10. Se interzice participarea la evenimente private în spatii închise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.
 11. Se interzice participarea la evenimente private în spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.
 12. Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
 13. Se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii în domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, în aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
 14. Se permite organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.

Art. 2 – (1) În conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. În interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.
 2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata, cu completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:
 3. a) membri de familie ai cetatenilor români;
 4. b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta în România;
 5. c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;
 6. d) persoane care se deplaseaza în interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;
 7. e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 8. f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
 9. g) pasageri care calatoresc din motive imperative;
 10. h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare;
 11. i) strainii si apatrizii care calatoresc în scop de studii;
 12. j) strainii si apatrizii, muncitorii înalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânata sau desfasurata în strainatate;
 13. k) strainii si apatrizii, lucratori transfrontalieri, lucratori sezonieri din agricultura, personal navigant maritim si fluvial;
 14. l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul României, în conditiile legii.

(2) În absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la alin. (1) pct. 2 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti în state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

Art. 3 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, si din aceste tari catre România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de zboruri:
 3. a) efectuate cu aeronave de stat;
 4. b) de transport marfa si/sau corespondenta;
 5. c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;
 6. d) pentru cautare-salvare sau de interventie în situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din România;
 7. e) având drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti în România;
 8. f) aterizari tehnice necomerciale;
 9. g) de pozitionare a aeronavelor, fara încarcatura comerciala tip ferry;
 10. h) tehnice, în scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;
 11. i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din România catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Române si al autoritatii competente din statul de destinatie;
 12. j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre România pentru repatrierea cetatenilor români, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;
 13. k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi (‘Green Lanes’) în temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor în vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale – C(2020) 1897, din 23 martie 2020, din

România catre alte state si din alte state catre România, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.

Art. 4 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se mentine închiderea temporara, totala sau partiala, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

 1. la frontiera româno-ungara:
 2. a) Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);
 3. b) Carei, judetul Satu Mare;
 4. la frontiera româno-bulgara:
 5. a) Lipnita, judetul Constanta;
 6. b) Dobromir, judetul Constanta;
 7. c) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa);
 8. la frontiera româno-ucraineana:
 9. a) Isaccea, judetul Tulcea (cu exceptia traficului de marfa);
 10. la frontiera României cu Republica Moldova:
 11. a) Radauti-Prut, judetul Botosani;
 12. b) Oancea, judetul Galati;
 13. la frontiera româno-sârba:
 14. a) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;
 15. b) Naidas, judetul Caras-Severin;
 16. c) Valcani, judetul Timis;
 17. d) Stamora-Moravita, judetul Timis – feroviar (cu exceptia traficului de marfa);
 18. e) Lunga, judetul Timis;
 19. f) Foeni, judetul Timis.

Art. 5 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice în spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.
 2. În spatiile prevazute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma în spatiile respective.
 3. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise în spatiile special destinate dispuse în exteriorul cladirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m între mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 6 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îsi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite:

 1. a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unitati de alimentatie publica, cu exceptia celor care functioneaza potrivit art. 5 pct. 3;
 2. b) exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor.

Art. 7 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33 – 36 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulile de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 32, art. 33 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 2. Transportul feroviar se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren, procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si în interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 32, art. 34 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 3. Transportul rutier se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului rutier, stabilite

prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 32, art. 35 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

 1. Transportul naval se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului naval, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne

si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 32, art. 36 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

 1. Transportul intern si international de marfuri si persoane se desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 8 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata în spatii închise în urmatoarele domenii: activitati în piscine, locuri de joaca si sali de jocuri.
 2. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea, astfel încât sa asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât si pentru vizitatori, în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 3. Se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 4. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, îngrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru în birouri cu spatii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, în baza caruia îsi pot desfasura activitatea.
 5. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 6. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 7. Suprafata sectorului/subsectorului de plaja amenajata folosita pentru închirierea sezlongurilor si umbrelelor în suport fix trebuie sa fie de maximum 70% din suprafata totala închiriata, diferenta reprezentând-o zona destinata plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spatiile destinate amplasarii altor dotari de pe plaja.
 8. Accesul pe plaja neamenajata se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distantare fizica. Utilizarea plajei se va face cu mentinerea unei distante de cel putin 2 m între persoane în orice moment, cu exceptia membrilor aceleiasi familii.
 9. Accesul persoanelor pe suprafetele de plaje amenajate cu sezlonguri se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m între sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului, apelor si padurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare. Aceleasi reguli de distantare fizica se aplica si pentru suprafata de 30% fara sezlonguri.

Art. 9 – În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

 1. Activitatea în crese, gradinite si afterschool-uri, pe perioada vacantei de vara este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.
 2. În cadrul unitatilor/institutiilor de învatamânt sunt permise organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, precum si activitatile specifice unitatilor/institutiilor de învatamânt în conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 10 – (1) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Masurile prevazute la art. 1 pct. 2-5 se pun în aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Masurile prevazute la art. 1 pct. 6 si 7 se pun în aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(4) Masura prevazuta la art. 1 pct. 8 se pune în aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Masura prevazuta la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de catre Ministerul Sanatatii si, dupa caz, de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 pct. 10-14 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(7) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(8) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 3 se urmareste de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne.

(9) Masura prevazuta la art. 4 se pune în aplicare de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(10) Masura prevazuta la art. 5 pct. 3 se pune în aplicare de catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 5 si 6 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(11) Masurile prevazute la art. 7 se pun în aplicare de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(12) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 8 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(13) Masurile prevazute la art. 8 pct. 2 se pun în aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(14) Masurile prevazute la art. 8 pct. 3 si 6 se pun în aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(15) Masurile prevazute la art. 8 pct. 4 se pun în aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(16) Masurile prevazute la art. 8 pct. 5 se pun în aplicare de catre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. Respectarea masurilor prevazute la art. 8 pct. 6 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(17) Masurile prevazute la art. 8 pct. 7 – 9 se pun în aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Sanatatii. Respectarea masurilor prevazute la art. 8 pct. 7 – 9 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(18) Masurile prevazute la art. 9 se pun în aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS. Dobrogeanews păstrează datele dvs. personale în baza sa de date de comunicare. În absența unui consimțământ specific din partea dvs., Dobrogeanews nu vă poate trimite știri electronice. Dacă doriți să primiți astfel de știri, puteți solicita acest lucru în mod direct introducând adresa de e-mail la care vrei să primeşti ŞTIREA atunci când se întâmplă. ÎN FELUL ACESTA VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SA PRIMIȚI ȘTIRI ELECTRONICE DE LA DOBROGEANEWS

Îmi place

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate Dobrogeanews.ro

Datorită ofertei flexibile de promovare pe site-ul nostru, afacerea dumneavoastră va beneficia de o campanie de publicitate perfect adaptată cerinţelor specifice, pieţei ţintă şi bugetului de promovare disponibil.

Astfel, puteţi alege:

- formatul de reclamă potrivit;
- poziţionarea reclamei dumneavoastră: în site (toate
paginile sau numai anumite pagini);

Reduceri:

In funcţie de volumul de publicitate contractat, există mai multe niveluri de reduceri aplicabile.

Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi folosind adresa de E-mail: redactia@dobrogeanews.ro
sau dobrogeanews@gmail.com